საიტი მუშაობს სატესტო რეჟიმში

ციფრული სერვისების კონსულტანტი

ლიკა თხელიძე

IRC-ის საჯარო მმართველობის რეფორმის მიმართულებით უმცროსი კონსულტანტი. ის IRC-ის გუნდს 2019 წლიდან შემოუერთდა. მას აქვს საჯარო და კერძო სექტორში მუშაობის 3 წლიანი გამოცდილება. ის ჩართულია საჯარო პოლიტიკის და საჯარო ფინანსების პროექტების განხორციელებაში. 2018 წელს ლიკას მიენიჭა ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის მაგისტრის წოდება. ის ასევე ფლობს საქართველოს საზოგადოებრივ საქმეთა ინსტიტუტის (GIPA) ბაკალავრის ხარისხს სოციალური მეცნიერებათა მიმართულებით. ის ერთი წლის განმავლობაში იყო მკვლევარი (researcher fellow) სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის, სახელმწიფო ბიუჯეტისა და სტრატეგიული ანალიზის დეპარტამენტში. აგრეთვე მას გავლილი აქვს სტაჟირება სხვადასხვა საჯარო უწყებაში.

ძირითადი გუნდი