საიტი მუშაობს სატესტო რეჟიმში

პროექტები

მოკლე აღწერა. შემუშავების, მონიტორინგისა და შეფასების წესის დამტკიცების შესახებ; ასევე, 2020 წლის 17 იანვრის 35-ე ბრძანება - რეგულირების ზეგავლენის შეფასების მეთოდოლოგიის დამტკიცების შესახებ. მესამე თავი ეხება უშუალოდ პროექტის ფარგლებში შემუშავებული პოლიტიკის შეფასების ჰოლისტური ჩარჩოს კონკრეტულ სტანდარტებს. მეოთხე თავში კი აღწერილია პოლიტიკის ჰოლისტური ჩარჩოს განსახორციელებლად საჭირო აქტივობები, რაც ეფუძნება შეფასების ეტაპობრივი მართვის ჩარჩოს.

  • მიმდინარე
  • დასრულებული
პროექტი
დონორი
პერიოდი
გაეროს განვითარების პროგრამა...
01.09.2021 - 01.03.2022
კარგი მმართველობის ინიციატივა (GGI)...
29.07.2021 – 31.12.2021
კარგი მმართველობის ინიციატივა (GGI)...
28.07.2021 – 31.12.2021
გერმანიის საერთაშორისო თანამშრომლობის საზოგადოება...
01.07.2021- 01.12.2022
გაეროს განვითარების პროგრამა...
06.04.2021 – 30.11.2021
პროექტი
დონორი
პერიოდი
ევროკავშირის წარმომადგენლობა...
08.10.2019 - 27.10.2021
ნიდერლანდების სამეფოს საელჩო...
01.04.2019 – 01.07.2020
ევროკავშირის წარმომადგენლობა...
01.05.2017 – 31.05.2019
ევროკავშირის წარმომადგენლობა...
12.11.2016 – 11.05.2019
ევროკავშირის წარმომადგენლობა...
28.10.2016 – 28.04.2019
ევროკავშირის წარმომადგენლობა...
07.07.2016 – 06.07.2017
ევროკავშირის წარმომადგენლობა...
11.10.2013 – 11.04.2015
ევროკავშირის წარმომადგენლობა...
01.04.2013 – 15.11.2014
ევროკავშირის წარმომადგენლობა...
31.10.2012 – 31.12.2013
ამერიკის შეერთებული შტატების საერთაშორისო...
12.03.2012 – 25.08.2012
გაეროს ლტოლვილთა საქმეთა უმაღლესი კომისრის...
01.01.2012 – 31.12.2014
ევროკავშირის წარმომადგენლობა...
27.12.2011 – 27.06.2013
ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს...
12.07.2011 – 12.12.2011
ამერიკის შეერთებული შტატების საერთაშორისო...
01.03.2011 – 30.09.2011
გაეროს ლტოლვილთა საქმეთა უმაღლესი კომისრის...
01.01.2011 – 31.12.2014
გაეროს ლტოლვილთა საქმეთა უმაღლესი კომისრის...
01.01.2011 – 31.06.2020