საიტი მუშაობს სატესტო რეჟიმში

მოქალაქეობის არქონის დასრულება საქართველოში

დონორი
გაეროს ლტოლვილთა საქმეთა უმაღლესი კომისრის წარმომადგენლობა საქართველოში
პერიოდი
01.01.2011 – 31.06.2020