საიტი მუშაობს სატესტო რეჟიმში

მოქალაქეობის არმქონეობის შემცირება საქართველოში

დონორი
გაეროს ლტოლვილთა საქმეთა უმაღლესი კომისრის წარმომადგენლობა საქართველოში
პერიოდი
01.01.2011 – 31.12.2014