საიტი მუშაობს სატესტო რეჟიმში

სახელმწიფო სერვისების განვითარების სტრატეგიის განხორციელების ხელშეწყობა

პროექტი
სახელმწიფო სერვისების განვითარების სტრატეგიის განხორციელების ხელშეწყობა
დონორი
გაეროს განვითარების პროგრამა (UNDP)
პერიოდი
27.07.2022-28.02.2025
საკონტაქტო პირები
მარიამ ნაფეტვარიძე
სერვის დიზაინის კონსულტანტი / პროექტის მენეჯერი
კონტაქტი