საიტი მუშაობს სატესტო რეჟიმში

მონაცემთა დამუშავება მუნციიპალიტეტებში

დონორი
გერმანიის საერთაშორისო თანამშრომლობის საზოგადოება (GIZ)
პერიოდი
01.08.2020-01.10.2020

პროექტის ფარგლებში დაიდენტიფიცირდა თბილისის, ბათუმისა და თელავის მუნიციპალიტეტების მერიების მიერ მონაცემთა დამუშვების ძირითადი სისტემები, განისაზღვრა მონაცემთა დამუშავების მიზნები და საფუძვლები, შეფასდა მონაცემთა უსაფრთოხებისათვის მიღებული ტექნიკური და ორგანიზაციული ზომები და მონაცემთა სუბიექტის უფლებების რეალიზების გზები. შეფასების შედეგად შემუშავებული იქნა შესაბამისი რეკომენდაციები