საიტი მუშაობს სატესტო რეჟიმში

პერსონალურ მონაცემთა დაცვის საბაზისო ტრენინგები მუნიციპალიტეტის წარმომადგენელთათვის

დონორი
გერმანიის საერთაშორისო თანამშრომლობის საზოგადოება (GIZ)
პერიოდი
01.11.2020-01.12.2020

წინასწარ შერჩეული 10 მუნიციპალიტეტის წარმომადგენლებისთვის ჩატარდა პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ინდივიდუალური ტრენინგები, რომელიც ფარავდა პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ზოგად საკითხებს და, ასევე, კონკრეტულ საკითხებს მერიების პრაქტიკისა და საქმიანობის სპეციფიკის გათვალისწინებით.