საიტი მუშაობს სატესტო რეჟიმში

ოჯახში ძალადობის მსხვერპლთა სოციალური ინტეგრაციის ხელშეწყობა

დონორი
ევროკავშირის წარმომადგენლობა საქართველოში
პერიოდი
12.11.2016 – 11.05.2019