საიტი მუშაობს სატესტო რეჟიმში

ჯანდაცვის განათლებისა და განვითარების შესაძლებლობების გაუმჯობესება დედებისა და ბავშვებისთვის

დონორი
ევროკავშირის წარმომადგენლობა საქართველოში
პერიოდი
28.10.2016 – 28.04.2019