საიტი მუშაობს სატესტო რეჟიმში

ლტოლვილთა ნატურალიზაცია და რეგისტრაცია

დონორი
გაეროს ლტოლვილთა საქმეთა უმაღლესი კომისრის წარმომადგენლობა საქართველოში
პერიოდი
01.01.2012 – 31.12.2014