საიტი მუშაობს სატესტო რეჟიმში

პროფესიული განვითარების სისტემის დანერგვა

ავტორი: ინოვაციებისა და რეფორმების ცენტრი

თარიღი: მარ.18.2022

კვლევის მიზანია შევისწავლოთ საჯარო სამსახურის რეფორმის ფარგლებში პროფესიული საჯარო მოხელის პროფესიული განვითარების სისტემის დანერგვის მიმდინარეობა, მოვახდინოთ არსებული მდგომარეობის ანალიზი, გამოვავლინოთ ის გამოწვევები, რის წინაშეც ამ ეტაპზე დგას საჯარო სამსახური პროფესიული განვითარების მიმართულებით და მიგნებები, რაც დაგვეხმარება სისტემის განვითარებაში.