საიტი მუშაობს სატესტო რეჟიმში

პერსონალურ მონაცემთა დაცვის სამოდელო სისტემის/პროგრამის დანერგვა წინასწარ შერჩეულ 4 მუნიციპალიტეტში

დონორი
გერმანიის საერთაშორისო თანამშრომლობის საზოგადოება
პერიოდი
01.07.2021- 01.12.2022