საიტი მუშაობს სატესტო რეჟიმში

პერსონალურ მონაცემთა დაცვის მაღალი სტანდარტის დამკვიდრება საქართველოში

დონორი
გაეროს განვითარების პროგრამა
პერიოდი
06.04.2021 – 30.11.2021