საიტი მუშაობს სატესტო რეჟიმში

2030 დღის წესრიგის ლოკალიზაცია საქართველოში

დონორი
პროექტის მიზანი იყო ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერიისთვის საჯარო სერვისების მიწოდების სტრატეგიის შემუშავება,
პერიოდი
ნოე. 2.2019

პროექტის სახელწოდება: საჯარო სერვისების მიწოდების სტრატეგიის შექმნა ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერიისთვის

პროგრამა: საჯარო მმართველობის ხელშეწყობა საქართველოში

დონორი ორგანიზაცია: დემოკრატიული განვითარების ინიციატივა USAID GGI

განხორციელების პერიოდი: 11.02.2019- 15.07.2019

ბიუჯეტი: 50 450 GEL

 

პროექტის მიზანი:

პროექტის მიზანი იყო ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერიისთვის საჯარო სერვისების მიწოდების სტრატეგიის შემუშავება, რომელსაც მერიის სამსახურები გამოიყენებდნენ ახალი და არსებული სერვისების გასაუმჯობესებლად.

 

პროექტის შედეგები:

-         მომხმარებლის საჭიროებებზე მორგებული სერვისების მიწოდების სისტემის შექმნა

-         ახალი და არსებული მუნიციპალური სერვისების შექნმის, გარდაქმნისა და მიწოდების პროცესის ერთიანი პრინციპების შემუშავება და დანერგვა

-         შექმნილი პრინციპების პილოტირება სამი ყველაზე მოთხოვნადი და აქტუალური სერვისის მაგალითზე

 

საკონტაქტო პირი: მარიამ ჭუმბურიძე

                          m.chumburidze@irc.ge