საიტი მუშაობს სატესტო რეჟიმში

2030 დღის წესრიგის ლოკალიზაცია საქართველოში

დონორი
პროექტის მიზანს წარმოადგენდა საქართველოში პერსონალური მონაცემების დაცვის საკითხის აქტუალიზაცია და არსებული
პერიოდი
იან. 4.2019

პროექტის სახელწოდება: „მონაცემთა სუბიექტებისა და სხვა აქტორების გაძლიერება პირადი ცხოვრების ხელშეუხებლობის უფლების რელიზაციისთვის

დონორი ორგანიზაცია: ნიდერლანდების საელჩო თბილისში

განხორციელების პერიოდი: 01/04/2019 - 01/07/2020

ბიუჯეტი: 292 455.2 GEL


პროექტის მიზანი: საქართველოში პერსონალური მონაცემების დაცვის საკითხის აქტუალიზაცია და არსებული პრაქტიკის გაუმჯობესება.

პროექტის შედეგები:

-       პერსონალურ მონაცემთა დაცვის სფეროში თავიანთი უფლებების შესახებ ინფორმირებული მონაცემთა სუბიექტები;

-       მაღალი რისკების მატარებელი იდენტიფიცირებული სფეროები და მათი მონიტორინგი;

-       პერსონალურ მონაცემთა დაცვის საკითხზე ინფორმირებული სტუდენტები, როგორც სამოქალაქო მონიტორინგის პროცესში ჩართული „პერსონალურ მონაცემთა დაცვის აქტივისტები";

-       გაძლიერებული სახელმწიფო ინსპექტორის აპარატი;

-       ინიცირებული საქმეები პერსონალურ მონაცემთა დაცვის თემასთან დაკავშირებით;

-       პერსონალურ მონაცემთა დაცვის საკითხზე ინფორმირებული სახელმწიფო და კერძო დაწესებულებები.

საკონტაქტო პირი: ანა ლაცაბიძე

                                   a.latsabidze@irc.ge