საიტი მუშაობს სატესტო რეჟიმში
ge en

 

 

2016 წელი - თვალთვალი ვიდეო-კამერის გარეშე

 

2015 წელი - საქართველოში მიგრაციის მართვის სფეროში პერსონალურ მონაცემთა დაცვის კვლევის ანგარიშის მოკლე მიმოხილვა

 

2015 წელი - რეკომენდაციები იმიგრაციაზე

 

2015 წელი - საქართველოში იმიგრაცია - არსებული მდგომარეობა და გამოწვევები

 

2013 წელი - "პერსონალურ მონაცემთა დაცვის შესახებ" საქართველოს კანონის იმპლემენტაცია საქართველოს სამინისტროებში - მონიტორინგის ანგარიში

 

2013 წელი - რეადმისიის კვლევა საქართველოში

 

2013 წელი - საქართველოს და ევროპის კავშირს შორის "ვიზების გაცემის პროცედურის გამარტივების შესახებ" შეთანხმების განხორციელების მონიტორინგის ანგარიში

 

2011 წელი - სამართლებრივი აქტის პროექტი "დამისამართების წესების შესახებ"

                   დოკუმენტი - დამისამართების პროცესის მართვის მოდელის შესახებ