საიტი მუშაობს სატესტო რეჟიმში
ge en

პროექტები

საჯარო სერვისების ხარისხიანი მიწოდების პრაქტიკის დანერგვა ადგილობრივი თვითმმართველობის კონტექსტში
13.12.2017
ქალთა მიმართ ძალადობის მონიტორინგი
01.05.2017
საჯარო სერვისების მიწოდების გაუმჯობესება ადგილობრივი თვითმმართველობის კონტექსტში
15.03.2017
ოჯახში ძალადობის მსხვერპლთა სოციალური ინტეგრაციის ხელშეწყობა
12.11.2016
ჯანდაცვის, განათლებისა და განვითარების შესაძლებლობების გაუმჯობესება დედების და ბავშვებისთვის
28.10.2016
ვიზა ლიბერალიზაციის პროცესის მხარდაჭერა არალეგალური მიგრაციისა და რადიკალიზაციის რისკების შემცირებით
07.07.2016