საიტი მუშაობს სატესტო რეჟიმში
ge en
მოქალაქეობის არქონის დასრულება საქართველოში
 04/02/2020

 

პროექტის სახელწოდება: მოქალაქეობის არქონის დასრულება საქართველოში

დონორი ორგანიზაცია: გაეროს ლტოლვილთა უმაღლესი კომისარიატის (UNHCR) რეგიონალური წარმომადგენლობა სამხრეთ კავკასიაში (სომხეთი, აზერბაიჯანი, საქართველო)

განხორციელების პერიოდი: 01.01.2011- 31.06.2020 (მიმდინარე)

 

2019 წლის ბიუჯეტი: 289939,43 ლარი

 

პროექტის მიზანი: საქართველოში მოქალაქეობის არმქონე პირთა ადვოკატირება და მათი უფლებების დაცვა. ამასთან, გასული წლების მიღწევებზე დაყრდნობით, საქართველოში მოქალაქეობის არმქონე პირთა იდენტიფიცირება და შემცირება, მოქალაქეობის არქონის შემთხვევების პრევენცია და აღნიშნული მიმართულებით ქვეყანაში არსებული გამოწვევების გადაწყვეტა.

 

პროექტის შედეგები:

-         მოქალაქეობის არმქონე პირთა დროული გამოვლენა და მათი დოკუმენტირება.

-         მოქალაქეობის არმქონე პირთა უფლებების რეალიზაციის ხელშეწყობა.

-         ქვეყანაში მოქალაქეობის არმქონე პირთათვის საჯარო სერვისებზე ხელმისაწვდომობის გაზრდა.

 

 

საკონტაქტო პირები:  დავით ობოლაძე;           ნინო რთველაძე

                             d.oboladze@irc.ge            n.rtveladze@irc.ge