საიტი მუშაობს სატესტო რეჟიმში
ge en

პროექტები

ჯანდაცვის, განათლებისა და განვითარების შესაძლებლობების გაუმჯობესება დედების და ბავშვებისთვის
28.10.2016
აზიური ფაროსანას მართვის სერვისის მიწოდების საკითხში, ქცევითი მიდგომის გამოყენებით, სურსათის ეროვნული სააგენტო
26.06.2019
საჯარო სერვისის დიზაინისა და მიწოდების პრაქტიკის განხორციელება საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობი
15.06.2018
საჯარო სერვისების მიწოდების გაუმჯობესება ადგილობრივი თვითმმართველობის კონტექსტში
15.03.2017
საჯარო მმართველობის რეფორმის მონიტორინგის სისტემის შემუშავება
14.10.2019
საჯარო სერვისების ხარისხიანი მიწოდების პრაქტიკის დანერგვა ადგილობრივი თვითმმართველობის კონტექსტში
13.12.2017
გენდერული თანასწორობის, ქალთა მიმართ ძალადობისა და ოჯახში ძალადობის საკითხებზე მომუშავე უწყებათაშორისი კომისის
12.11.2019
ბათუმის მერიის საჯარო სერვისებისთვის ღია მონაცემების პორტალის კონცეფციის შექმნა
12.11.2019
ოჯახში ძალადობის მსხვერპლთა სოციალური ინტეგრაციის ხელშეწყობა
12.11.2016