საიტი მუშაობს სატესტო რეჟიმში
ge en

სიახლეები

უფასო იურიდიული დახმარება პერსონალურ მონაცემთა დაცვის თემაზე
16.09.2019
სამუშაო შეხვედრა სახელმწიფო ინსპექტორის სამსახურის ოფისში
07.07.2019
სამუშაო შეხვედრები ბათუმის მერიის თანამშრომლებთან
12.04.2019
მოქალაქეობის არმქონე პირთათვის განკუთვნილი სახელმწიფო სერვისები და შესაბამისი სერვისების რეესტრი
06.12.2018
IRC-ის ინიციატივით, საჯარო სერვისების განვითარების სფეროში, საქართველოში Design Thinking მეთოდოლოგიის გამოყენე
20.11.2018
თბილისის მუნიციპალიტეტი იწყებს საჯარო სერვისების რეფორმას
22.06.2018
ინოვაციებისა და რეფორმების ცენტრის თანამშრომლებმა ხარისხის მართვის, სერვისის დიზაინისა და მიწოდების საკითხებზე
10.06.2018
სამუშაო შეხვედრები დოკუმენტირების, მოქალაქეობის არქონის, შვილად აყვანის და მინდობით აღზრდის საკითხებზე
05.04.2018
იმიტირებული სასამართლო პროცესი მოქალაქეობისა და მოქალაქეობის არქონის საკითხებზე
18.12.2017